Klachtenregeling VNRT

Klachtenregeling VNRT

Verlenen van goede zorg
Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen. Wat de aard of ernst van uw klacht ook is: maak uw onvrede kenbaar.

U bent ontevreden. Wat nu?
Het is belangrijk om uw onvrede eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede op.

Als u er samen niet uitkomt
Voelt u zich niet in staat uw onvrede te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u het formulier Melding Onvrede  invullen en per email doorsturen naar Carien van der Poel, de vertrouwenspersoon van de VNRT vertrouwenspersoon@vnrt.nl. Indien u dat liever doet, kunt u ook telefonisch contact met haar opnemen, op telefoonnummer 06-22790428.

Wanneer het hiermee niet opgelost kan worden kan er contact opgenomen worden met de geschillencommissie waarbij aangesloten. Voor meer informatie:

https://mijn.provoet.nl/sites/default/files/2018-10/algemene%20voorwaarden%20UV_def2018.pdf