Er is veel veranderd met de vergoedingen rondom de diabetes patiënten. Hieronder aanvullende informatie wat betreft de diabetespatiënten.
Ik heb contracten met verschillende podotherapeuten, waardoor vergoeding uit de basisverzekering mogelijk is bij zorgprofiel 2 of hoger. Informeer hiervoor bij jouw praktijkondersteuner/ podotherapeut.

Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Je loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering
Als je in aanmerking komt voor vergoeding van de voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zul je doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt je voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg je nodig hebt.

Aanvullende verzekering
Als jouw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op je polisvoorwaarden.