Mensen met reumatoïde artritis kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding.
Hiervoor moet wel een verwijzing aanwezig zijn.
Neem voor de polisvoorwaarden contact op met je eigen zorgverzekeraar.